Home

Percentil lön

En percentilkvot med värdet två (P90/P10=2) innebär att lönen bland den tiondel av löntagarna som har högst lön är minst dubbelt så hög lön som den tiondel som har lägst. Så här såg lönespridningen ut 2019: Diagrammet här nedanför visar hur lönerna fördelade sig i Sverige år 2019 Percentiler. Andel anställda som har lika eller lägre lön än vad respektive mått visar: 10:e percentilen 10 procent. 25:e percentilen 25 procent. 50:e percentilen 50 procent. 75:e percentilen 75 procent. 90:e percentilen 90 procent Percentilerna visar lönefördelningen utifrån hur vanligt ett värde är. Den 50:e percentilen visar med andra ord snittet, där hälften tjänar mindre och hälften mer. Ditt värde anger alltså hur många du tjänar mer än. Taggar. Min lön

Lönespridning - Medlingsinstitute

Du ser en förenklad version av denna sida. För att se den interaktiva grafiken behöver du en stor skärm och en modern webbläsare så som Chrome, Firefox, Safari eller Internet Explorer 9 Lön: Medelvärde: Median : 10:e percentil: 90:percentil: 1985: 40900 : 1985: 30975 : 1986: 37528 : 1986: 35150 : 1986: 37640 : 1986: 33900 : 1986: 32025 : 1986: 32350 : 1986: 35870 : 1986: 32100 : 1987: 41500 : 1987: 31335 : 1987: 36050 : 1987: 34345 : 1987: 33197 : 1987: 33570 : 1987: 40800 : 1987: 38025 : 1988: 31300 : 1988: 33790 : 1988: 37666 : 1988: 37350 : 1988: 3480 10:e percentil. Innebär att 10 procent av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 10:e percentilen och att 90 procent tjänar mer. Läs mer om 10:e percentilen; 25:e percentil/undre kvartil. Innebär att 25 procent av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den undre kvartilen och att 75 procent tjänar mer. 50:e percentil/media Den säger aldrig vad du ska ha i lön. Det är arbetets svårighetsgrad och ansvar, individens erfarenhet, utbildning och resultatet av arbetsinsatsen som avgör det. Olika lön för olika personer i samma yrke. Lönen ska vara individuell och differentierad, enligt Visions avtal med arbetsgivaren. Därför kan lönen bli olika för olika personer 10:e percentil. Detta innebär att 10 % av individerna i gruppen har lägre lön och 90 % har högre lön än den 10:e percentillönen. 10:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen

Medellönen är medelvärdet av alla ingående löner i respektive grupp, det vill säga summan av alla ingående löner dividerad med antalet personer. För att medellön ska räknas ut måste det finnas minst fem värden. 90:e percentil 90 procent av värdena i en studerad grupp är lägre (eller lika med) den 90:e percentilen 10:e percentil. 10 % av lönerna i gruppen är lägre (eller lika med) den 10:e percentilen. Det innebär att 10 % av löntagarna i en grupp tjänar mindre än den 10:e percentilen och 90 % tjänar mer. 1:a kvartil. 25 % av lönerna i gruppen är lägre (eller lika med) 1:a kvartilen Percentil. En percentil är det värde på en stokastisk variabel nedanför vilken en viss procent av observationerna av variabeln hamnar. Så är till exempel 20-percentilen P 20 det värde som delar observationerna så att 20 procent av dem är mindre än P 20 och 80 procent är större än detta värde

Percentilen är det värde under vilket den andel av datamängden hittas . Till exempel är den 20: e percentilen i en datamängd det värde under vilket 20 % av dataset bosatt. Således är den 50: e percentilen värdet i mitten , även känd som median . Excel kan du beräkna percentiler använder Percentil funktionen . Instruktioner av lönerna är högre. 90:e percentil är den lön där 90 procent av lönerna är lägre (eller lika med) och 10 procent av lönerna är högre. 7 Det ska löna sig att göra Chefskarriär Det ska synas på lönen att du har ett viktigt och ansvarsfullt uppdra Percentil Den 10:e percentillönen är den lön som har egenskapen att 10 procent av alla löner är lägre och 90 procent av alla löner är högre än denna lön. På motsvarande sätt är den 90:e percentillönen den lön som har egenskapen att 90 procent av alla löner är lägre än denna lön, eller alternativt att 10 procent av alla löner är högre än denna lön percentil - Org.nummer: 681107-XXXX-00002. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m Statlig lön tillkommer Se tabell 1 och 2 Kvinnor och män 10:e 90:e Tjänstebenämning Antal Medellön percentil Median percentil Lektor/överläkare 133 32 886 27 000 31 900 38 000 Professor/överläkare 373 37 678 30 100 35 000 46 900 Kvinnor 10:e 90:

Lön; Din lön; Förmåner och tillägg; Pension; Allmän pension; Tjänstepension; Pension vid 62 år; Pensionens storlek; Gå i pension - en checklista; Semester och ledighet; Semester; Arbetsfria dagar; Kompledighet; Tjänstledighet; Ledighet av familjeskäl; Sjukskrivning; Anmäla sjukdom; Sjuklön och ersättning; Sjuk på semestern; Rehabilitering; Med och utan kollektivavta 10-percentil Månadslön: 90-percentil Månadslön: Överläkare: 87 130: 82 600: 79 000: 110 000: Specialistläkare: 74 288: 70 290: 63 550: 89 300: ST-läkare: 48 563: 47 500: 45 500: 53 500: AT-läkare: 34 041: 33 100: 32 600: 38 600: Distriktsläkare: 88 468: 90 000 - Hälften lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre. Övre kvartil 75 % av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den övre kvartillönen och 25 % är högre. 90:e percentil 90 % av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 90:e percentillönen och 10 % är högre

Lönespridning efter sektor och kön 201

Vad är en percentil? Lärarförbunde

 1. Samtalet om lön ska vara en naturlig del av lönesättningen för Sveriges Arkitekters medlemmar. Du som medarbetare ska ha möjlighet att prata direkt med din chef om din lön och ditt arbete. Kopplingen mellan lön, ansvar, prestation, kompetens och hur du bidrar till verksamheten ska vara tydligt både för dig och din chef
 2. löner genom hela yrkeslivet. Siffrorna avser lönespridning sammantaget för alla befattningar och arbetsområden undantaget chefer och PTP-psykologer. Källa: Löneenkät 2013 och 2018 Arbets marknadssekort Antal 10:e Percentil Medellön 90:e Percentil P90/ P10 Region/Landsting 2 109 34 750 39 738 45 950 1,32 Kommun 563 38 400 42 582 47 500 1,2
 3. Läkare utan specialistkompetens. Läkare utan specialistkompetens har en medianlön på 44 200 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 50 200 kronor eller mer. Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2019
 4. Hälften av lönerna i en grupp är lägre (eller lika med) medianlönen och den andra hälften är högre. 90:E PERCENTIL — 90 procent av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 90:e percentillönen och 10 procent är högre. Antalet observationer i varje redo-visad klass avgör vilka statistisk

Hur är statistiken uppbyggd - Finansförbunde

exempel median, percentil), andra enas man kring i metoddiskussioner som gäller en aktuell undersökning (till exempel population, lönebegrepp). Population Varje undersökning i statistik görs på en fastställd grupp. Den gruppen har vissa egenskaper, till exempel en grupp av anställda inom en viss sektor, i e Publicerad: 2009-10-12. Inom statistikredovisning används ibland begreppet percentiler. Detta innebär att man använt en metod där materialet är indelat och sorterat i hundra lika stora delar, alltså en uppdelning av värden i proportioner om 1%. När man gör en uppdelning i percentiler skall man ha sorterat observationerna från lägsta till högsta.

median, övre kvartil och nittionde percentil. Lönebegreppen innebär att: 10% av populationen inom en grupp har en lägre lön än 10:e percentilen och 90% har en högre lön. 25% av populationen inom en grupp har en lägre lön än undre kvartillönen och 75% har en högre lön

och 50 procent av arbetstagarna har en högre lön. 3:e kvartilen: 75 procent av arbetstagarna har en lägre lön än 3:e kvartillönen och 25 procent av arbetstagarna har en högre lön. 90:e percentillönen: 90 procent av arbetstagarna har en lägre lön än 90:e percentillönen och 10 procent av arbetstagarna har en högre lön. Percentillöne Lönespridningsindex är 1,79 för hela urvalet ( 90 percentil/ 10 percentil). Inom gruppen universitetslektorer är lönespridningen 1,176 Om lönespridningsindex är 1 har man en helt jämn lönenivå, ingen skillnad mellan låga och höga löner. Om lönespridningsindex är 2 har högavlönade dubbelt så hög lön som de med låg lön Då kanske percentil är bättre, exempelvis 90:e percentil vilket innebär att 90 % av en viss grupp har lägre lön och 10 % har högre lön än den 90:e percentillönen. Sen kan man ju vända på det och räkna på huruvida 10 % har lägre lön än den 90:e percentillönen

Statistikskolan: Percentiler visar fördelninga

 1. Så gör du: Medianen är ett statistiskt mittvärde och säger inget om dina prestationer och resultat. Se istället statistiken som en vägledning för i vilket spann lönerna ligger för olika befattningar inom en viss bransch. Spannet får man genom att titta på tionde percentil, median och nittionde percentil
 2. Om du till exempel ser 10:e percentil i statistiken, så innebär det att 10% har lägre lön än denna (och hela 90% tjänar mer). Ser du 90:e percentil så innebär det att 90% har en lägre lön än denna (och bara 10% har en högre lön). Kvinna? Ibland redovisas kvinnor och män separat i statistik
 3. dre och hälften tjänar mer. (10/50/90
 4. Ett statistiskt vanligt mått på lönespridningen är relationen mellan 90:e och 10:e percentilen, det vill säga det lönespann som uppstår om du tar bort de 10 % med lägst lön och de 10% med högst lön
 5. ingående löner dividerat med antal personer • Median: den mittersta lönen i en rangordning av dessa, 50 procent (%) har en lägre lön, 50 procent en högre. • 10:e percentilen: lönevärdet där 10 % har en lägre lön, 90 % en högre. • 90:e percentilen: lönevärdet där 90 % har en lägre lön, 10 % en högre
 6. Räkna på procent (på olika sätt) Det är inte alltid så lätt att förstå hur man räknar med procent. Här kan du få hjälp med beräkningarna på en rad olika sätt; procent av, procentökning och så vidare. Konverteraren. Denna konverterare hjälper dig att konvertera de allra vanligaste måtten inom fält som temperatur, längd.
 7. För att 5% av den totala lönen 366 030 kr är då 18301,50 kr, vilket är skilt från 17 430 - dvs du har inte då tagit ut tillräckligt med lön. Om du istället tar 5% av 366 948 kr, så får du 18 347,40 kr. Det vill säg

högre lön. Percentillön En percentil, eller percentillön, anger den månadslön som avgränsar ett visst antal procent individer som ingår i redovisningsgruppen. I föreliggan-de studie används i huvudsak den 10e och den 90e percentillönen. Den 10 procent månadslön i form av individuell lön eller tarifflön och 6 procent har lön per timme, dag, beting eller liknande, vilket motsvarar 242 100 respektive 15 600 individer. På det statliga avtalsområdet finns 49 procent män respektive 51 procent kvinnor. Könsfördelningen ha

Räkna percentil, men exkludera nollor - Kalkylprogram

Percentil 10 innebär att 10 procent av individerna i gruppen har högst denna lön, 90 - 34 800 (90:onde percentilen Skolan i Finland tar sikte på Sverige Om det finns kollektivavtal på en arbetsplats, så finns det också en fastställd lägsta lön - en minimilön - som arbetsgivaren inte får gå under Månadsmedellön och lön på 10:e och 90:e percentilen, som vardera är mått på. lön och heltidslön. I Personec utdata finns uppgifter beräknade både med och utan tillägg, som verklig lön och heltidslön. Semesterfält, t ex kvarstående semesterdagar kan också bestå av många delar och dessa läggs ihop i Personec utdata. Indelning i informationsområden/tabeller/vye Han vann över bostadsbolaget - fick lönelistan. Allmännyttiga bostadsbolag måste lämna ut lönelistor för samtliga anställda. Det beskedet gav Göteborgs kammarrätt när Örebrobostäder inte ville lämna ut lönelistor till regionala ombudsmannen Erik Löf. Matilda Träff. Publicerad

dre än denna siffra. Median är i detta fall den lön som ligger precis i mitten av alla löner för den befattningen, det finns alltså exakt lika många individuella löner under den lönen som över den lönen ; På samma sätt hittar man percentilerna för god­tyckliga procent­tal mellan 0 och 100 Kommunchefens lön sätts av kommunstyrelsen och ingår därmed inte i lönekartläggningen. Resultat Resultatet bygger på siffror från 2017-08-01. Sammanställning för samtliga grupper Antal % Medellön Kvinnors lön /mäns lön Lägsta lön 10:e percentil Medianlön 90:e percentil Högsta lön Kvinnor 1588 80 28892 18800 23045 27400 35871 7240 Genomsnittlig lön. U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) placerar nutritionists medianåriga vinst på 46,980 dollar. Enligt BLS tjänade de lägsta 10 procenten av dietister mindre än 29 800 USD i maj 2006 och de högsta 10 procenten gjorde årliga löner på mer än 68 340 USD. BLS skiljer inte mellan nutritionists och holistic nutritionists 10:e percentil 10 % av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den 10:e percentillönen och 90 % är högre. Undre kvartil 25 % av av lönerna i en grupp är lägre än (eller lika med) den undre kvartillönen och 75 % är högre. Medel Medellön är summan av lönerna dividerad med antalet löner. Media 10:e percentil (P10) 10:e percentil innebär att 10 % av individerna i gruppen har lägre lön och 90 % har högre lön än den 10:e percentillönen. 10:e percentillönen redovisas endast om det är minst 21 individer i gruppen

Könslönegapet ökar när första barnet kommer. Att ta ut föräldrapenning hänger samman med en sämre löneutveckling. Det är särskilt tydligt i det högsta inkomstskiktet. Eftersom kvinnor tar ut mer föräldrapenning har de sämre löneutveckling, särskilt om de sprider ledigheten över längre tid Juseks lönestatistik bygger på en löneenkät som skickas ut årligen till alla yrkesverksamma medlemmar. 2018 bidrog cirka 28 500 medlemmar med uppgift om lön. Mest tjänar jurister i privat sektor. Där ligger medellönen på 53 000 kronor. Lägst är medellönen för kommunikatörer i kommunal sektor där den ligger på. 37 100

Här är medellönen högst i Sverige 2020/2021 - Buffer

 1. Medianlönen var 31 700:- i månaden år 2019. Medianlönerna steg rejält under 2019 enligt SCB:s lönestrukturstatistik. Medianlönen landade på 31 700:- SEK, upp +2.6% från 30 900:- SEK år 2018. Ett urval av månadslöner nedan. Urval lönestruktur och löner 2019. Data: SCB
 2. chef att jag ligger i mitten i lön på
 3. Totalt ingår 483 organisationer med lön för 15 615 individer i statistikpopulationen. SSYK-koder och referensyrken percentil 40-44 45-49 50-64 Totalt 35-39 18-24 Månadslön 25-29 30-34 Åldersgrupp Antal 10:e percentil 1:a kvartil Median Medel. 3 2 - Yrken med fördjupad högskolekompeten

- Det kan också handla om att det finns en överenskommelse att man ska betala tillbaka pengar till arbetsgivaren, att man betalar sin egen lön för att få uppehållstillstånd Svårt att jämföra polislöner. Publicerad 2009-11-03. Aktuellt Tio tusen i månaden. Så mycket kan det skilja i lön mellan poliser som har arbetsuppgifter med samma svårighetsgrad. Det visar statistik som arbetsgivare och fack har tagit fram gemensamt. Lönestatistik är komplicerat. Det är svårt att veta vad det är man jämför, när.

Figuren visar kvinnors lön i procent av mäns lön och kvinnors förvärvsinkomst i procent av mäns förvärvsinkomst efter percentil. Läs mer i kapitel 8. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24300-8 ISSN 0375-250 Den 75: e percentil lön är $ 22 690, vilket innebär att 25 procent tjänar mer. I 2016 användes 5 122 500 personer i USA som livsmedels- och dryckeservice och relaterade arbetstagare. Video Instruktioner: . Liknande Poster. Hur Man Blir Certifierad Aromaterapeu männens lön vid en viss percentil i männens lönefördelning är jämfört med kvinnornas lön vid motsvarande percentil i kvinnornas lönefördelning. 4.2 Könslönegapet 2008 för tjänstemän och arbetare i privat och offentlig sektor

SVT Pej

Ålder 10:e percentil Median 90:e percentil Antal −29 26 690 2 30-39 27 414 28 219 29 327 21 40-49 27 827 29 599 32 140 27 50-59 27 708 30 870 34 030 13 60- 31 482 33 535 36 275 12 Totalt 27 419 29 518 33 693 75 Lärare grundskola, senare år (401011) Ålder 10:e percentil Median 90:e percentil Antal −29 26 497 10/50 percentil respektive 90/50 percentil. 2014-08-26. Kapitel 4 - Kvinnor och män. Diagram 4.2 Kvinnornas lön som andel av männens löner 2013 uppdelat på ålder. 2014-08-26. Diagram 4.3 Kvinnornas . lön som andel av männens löner 1999-2013. 2014-08-25 tarna om du vill veta vilken lön som bör gälla för ett visst jobb och för att veta vad du ska trycka på i din löneförhandling. LönetabeLL privat och StatLig Sektor Utbildning: jägmästarutbildning, skoglig magister och skogsvetare arbetsmarknadssektor: Median övre kvartil 90:e percentil privat 37600 48600 6450

En procentil lön berättar hur mycket en viss procentandel av en total befolkning i ett geografiskt område eller med en viss bransch eller fält gör. De vanligaste procentuella lönerna är 10: e, 25: e, 50: e, 75: e och 90: e percentiler 10:e percentil (P10) 10 % har lägre lön och 90 % har högre lön. 10:e percentillönen räknas endast ut om det är fler än 20 personer. Undre kvartil (UK) 25 % har lägre lön och 75 % har högre lön. Undre kvartilen räknas endast ut om det är fler än 8 personer. Median 50 % har lägre lön och 50 % har högre lön procent av lönerna är lägre och 25 procent av lönerna är högre. 90:e percentil Den 90:e percentilen beräknas i två steg. I det första steget sorteras löneuppgifterna i storleksordning. I det andra steget selekteras den 90:e percentilen, vilken är den lön där 90 procent av lönerna är lägre och 10 procent av lönerna är högr

Ta fram medelvärde och percentil baserat på år - Excel

Bilaga 5a - Löner Variabler: Medellönerank: Medellönens placering i rankning. P90-rank: Som ovan men för lönen i percentil 90, dvs. de högst betalda lärarna. P10-rank: Som ovan men för lönen i percentil 10, dvs. de lägst betalda lärarna. Lönespridning (%): Avståndet mellan percentil 90 och percentil 10 i procent. Lönespridningsrank: Lönespridningens placering i ranking Bilaga 5b - Löner Variabler: Medellönerank: Medellönens placering i rankning. P90-rank: Som ovan men för lönen i percentil 90, dvs. de högst betalda lärarna. P10-rank: Som ovan men för lönen i percentil 10, dvs. de lägst betalda lärarna. Lönespridning (%): Avståndet mellan percentil 90 och percentil 10 i procent. Lönespridningsrank: Lönespridningens placering i ranking · 10:e percentil (P10) = Innebär att 10 procent av individerna i gruppen har lägre lön och 90 procent har högre lön än den 10:e percentillönen. · 90:e percentil (P90)= Innebär att 90 procent av individerna i gruppen har lägre lön och 10 procent har högre lön än den 90:e percentillönen · Median = Innebär att 50 procent av individerna i gruppen har lägre lön och 50 procent har högre lön än medianlönen. · 10:e percentil = Innebär att 10 procent av individerna i gruppen har lägre lön och 90 procent har högre lön än den 10:e percentillönen Fotnot: Medianlön är lönen i mitten av spannet, vilket innebär att det är lika många som ligger under som ligger över. 10:e percentilen betyder att 10 procent av medlemmarna har lägre lön än så, och 90 procent har högre. 90:e percentilen betyder att 90 procent av medlemmarna har löner upp till den i tabellen angivna. 10 procent har mer än vad som anges i tabellen för 90:e.

Balder Bergström - Ojämlikhetsutvecklingen och

Tolka och tillämpa lönestatistik - SacoTemplate

Civilingenjör löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en civilingenjör inom teknik. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke. Lägg till din egen referens. Totalt. Kvinnor. Män. Högsta Städare, lokalvårdare löner. Lönestatistik med bruttolöner per månad för en städare, lokalvårdare inom miljövård, hälsoskydd. Se aktuell lön snabbt och enkelt. Lämna din egen referens eller tipsa någon om detta yrke Big Red Cats håller till mitt i de legendariska Klippiga bergen, i Rossland, BC. Ett rent paradis för puderälskaren. Med över 19 300 hektar terräng och 8 berg erbjuds en fantastisk terräng och en av världens grymmaste trädskidåkning. Dera Percentilerna visar lönefördelning utifrån hur vanligt ett värde är. Den 50:e percentilen (medianen) visar med andra ord snittet, där hälften tjänar mindre och hälften tjänar mer. (10/50/90 i gruppen har lägre lön och 90 procent har högre lön. Det innebär också att mellan de 10:e och 90:e percentillönerna återfinns 80 procent av individerna för respektive redovisningsgrupp. Den största lönespridningen finns inom Chefsyrken, där den 90:e percentillönen är 2,5 gånger högre än den 10:e percentillönen

Medianlön innebär att 50 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som medianlönen. 10:e percentillön. 10 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 10:e percentillönen. 90:e percentillön. 90 % av individerna i gruppen har lägre eller samma lön som 90:e percentillönen Kommersiell och rådgivning: Kommersiella veterinärer tjänar mest pengar, med en genomsnittlig årslön på 160,000 110,000 dollar. Djurläkare med sällskapsdjur tjänar i allmänhet mest, i genomsnitt XNUMX XNUMX USD per år. Blandade djur veterinäre Enligt den sidan är 18700 kr median lönen i Sverige. Men är ju lite missvisande då de räknar i 15-18 åringar och +60 åringar Det handlar om percentiler, dvs att 10 % har en lön som är lägre än den siffra som anges som 10:e percentil. 50:e percentil är medianen, dvs hälften har en lön som är lägre och hälften har högre Bakgrundsinformation Lönespridningen beräknas här som 10:e och 90:e percentil- lönen i relation till medianlönen för respektive grupp. Lönebegreppet för arbetare är tid- och prestationslön samt skift-/obtillägg och helglön (T+P+S+H)

 • Mikkey Dee familj.
 • Imperial Tattoo.
 • Terrarium Göteborg.
 • Råå snipa säljes.
 • Barbour Jacka barn rosa.
 • Fifa world cup squad 2014.
 • Sleepy Hollow Netflix.
 • Matte 1b prov Kapitel 1.
 • Excel password remover online.
 • Stifttand material.
 • Stihl 021 kW.
 • Tomatsoppa Portionen Under Tian.
 • George III American Revolution.
 • Difference between northern pike and muskie.
 • Argument för obligatorisk gymnasieskola.
 • Hauck Hochstuhl klappbar.
 • Rhodes 14 days weather forecast.
 • 10 best versions of Hallelujah.
 • Övergångsställe på 60 väg.
 • Box volume calculator.
 • Hafa duschvägg exploderade.
 • Vad kostar ett batteri till en Tesla.
 • Gewinnermittlung Formular.
 • Osteogenesis imperfecta hund.
 • Viva la Vida chords piano.
 • Planerat kejsarsnitt slempropp.
 • Bach cello suites youtube.
 • Elia namn.
 • Våtslippapper glas.
 • Teslong Switch dock.
 • Sfi 3C.
 • Torrox väder.
 • Verisure uppsägning.
 • Raft Wars.
 • Sockerbit vikt.
 • Søstrene Grene webshop dk.
 • Snåljåp Engelska.
 • Rock ptarmigan diet.
 • Buch der Woche Deutschlandfunk.
 • PicsArt Tutorial deutsch.
 • Tvåskärigt förband.