Home

Matematik digitalt

Gleerups matematik 4-6 digitalt läromedel He

 1. Gleerups nya matematik 4-6 digitalt läromedel Aktuellt innehåll med hög kvalitet. Gleerups matematik är ett digitalt läromedel som grundar sig i forskningsstudier och... Interaktivt och multimodalt. Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Bildspel med diskussionsfrågor ger eleverna... Testar.
 2. Koll på matematik Digital. Digitaliseringen i skolan ger oss spännande möjligheter att erbjuda läromedel i nya format och det har vi tagit till vara på. Koll på matematik finns i en heldigital form i plattformen Kampus. Du hittar Kampustitlarna (med en Kampus-symbol i övre hörnet) bland produkterna nedan. Notera att du som lärare behöver både en.
 3. Matematikportalen F-9, Digitalt läromedel, lärarlicens 12 må
 4. Matematik startbok ger en introduktion till högskolestudier i matematik och är särskilt anpassad till blivande naturvetare och ingenjörer. Boken behandlar och fördjupar den matematik som läsaren har kommit i kontakt med i grundskola och gymnasieskola, främst inom områdena talförståelse, algebra, funktionslära, trigonometri, potenser och logaritmer
 5. Matteboken.se är ett verktyg för att studera matte här på nätet. Oavsett om du är elev eller lärare hoppas vi att du ska få användning av materialet, videolektionerna, räkneövningarna och forumet
 6. Matematikvideo är ett digitalt läromedel i Matematik och Fysik för gymnasiet och högstadiet. Använd våra digitala lektioner, videos och övningar som komplement i undervisningen eller fullt ut. I verktyget ingår även digitala prov och en provbank
 7. Mathworld är webbens mest omfattande matematiska resurs, som tillhandahålls som en gratis tjänst till världens matematik och internetgemenskaper som en del av ett engagemang för utbildning och utbildningsuppdrag av Wolfram Research, tillverkare av Mathematica

Digitala verktyg för att förstärka matematikundervisningen. Den digitala tekniken är i dag en självklar del av samhället. Det har också gjorts många försök att använda den digitala tekniken som ett pedagogiskt verktyg, bland annat inom matematiken. Men resultaten har inte motsvarat förväntningarna Matteboken.se är ett verktyg för att studera matte här på nätet. Oavsett om du är elev eller lärare hoppas vi att du ska få användning av materialet, videolektionerna, räkneövningarna och forumet. Matteboken har skapats och drivs av Mattecentrum - en ideell förening som ger gratis hjälp i matematik till Sveriges barn och unga

Koll på matematik Digital Sanoma Utbildnin

Digital kompetens med programmering infördes redan 2016 i Finland. Nu får du som använder Fa... Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är upattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna I lärarpaketet ingår digitala resurser, en tryckt lärarhandledning och tryckt facit. Det upattade och välfyllda lärarpaketet innehåller allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg för en kommunikativ och varierad matematikundervisning

Digitala läromedel matematik för årskurs 7-9 He

Digitalt Verktyg i Matematik. 22 oktober, 2019 Andreas Ekblad Lämna en kommentar. Som matematiklärare söker jag ofta efter bra digitala verktyg. Jag tycker inte alltid att miniräknare, digitala kalkylblad och olika mattespel helt uppfyller de kraven som jag har på ett digitalt verktyg Prio Matematik digital är ett heldigitalt läromedel som finns på vår plattform Kampus. Här finns både grundbok och lärarguide samlat. Med ett digitalt läromedel kan du som lärare planera och skapa nutida undervisning som engagerar Med Prima matematik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här hittar du mängder av smarta funktioner och nya möjligheter för dig som vill jobba helt digitalt. Den digitala elevversionen har samma matematiska innehåll och upplägg som den tryckta boken. Interaktivt och multimodal Nätverket Matematik i förskolan genom digitala verktyg startade 2013. Målet med nätverket är att utveckla matematikundervisning i förskolan med stöd av digitala verktyg, både teoretiskt och praktiskt. För att lyckas med detta är nätverket ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och verksamma förskollärare från förskolor i närliggande kommuner

Materialet är helt anpassat till Lgr 11 (rev 2017). Utifrån vardagliga situationer får eleverna hjälp att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit! Digital kompetens med programmering infördes redan 2016 i Finland. Nu får du som använder Favorit matematik dra nytta av finska lärare och elevers erfarenheter Den digitala lärarhandledningen kompletteras med stöd för undervisning i de reviderade elevpaketen.Elevpaket i ny upplagaElevpaketet till Favorit matematik Förskoleklass ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett allsidigt lärande och består av en tryckt elevbok, ett digitalt läromedel och ett kuvert med laborativt material.Digitalt läromedelEn guldgruva är berättelserna om Sally och Kurre som finns inlästa i det digitala läromedlet Matematikportalen är ett helt digitalt läromedel i matematik för årskurs F-9, som är uppbyggt utifrån den svenska läroplanen. I Matematikportalen finns adaptiv färdighetsträning med över två miljoner uppgifter och 2000 filmade genomgångar. Dessutom finns problemlösning, aktiviteter, planeringar och elevstatistik Digital lärresurs Matematik. 4-6. Av Gunnar Nordberg, Ann-Christin Arnås, Henrik Kirkegaard, Mona Røsseland och Bjørnar Alseth. Digilär Matematik 4-6 är ett komplett heldigitalt läromedel grundlägger matematisk förståelse och uppmuntrar till samtal och reflektion. Digilär Matematik för mellanstadiet är baserat på det tryckta.

Digitalt lärande, matematik är en prova på kurs. Deltagarna ges möjlighet att själva prova att använda olika verktyg på dator och pekplatta. Kursens fokus är dator och pekplatta som verktyg för elever där it kan tillföra andra möjligheter än traditionella läromedel. Kursen består av tre moment på följande områden DIGITALA RESURSER Med lärarhandledningens digitala resurser får du tillgång till flera praktiska verktyg för din undervisning. Med hjälp av en projektor kan du på tavlan bland annat visa samtalsbilden och elevboken Favorit matematik. Du kan introducera ett nytt moment, förklara olika begrepp, samlas kring lärorika uppgifter - tillsammans Matematik 5000+ är en revidering av vår populära läromedelsserie Matematik 5000 och innehåller nyheter som: * Fler utmanande uppgifter på alla nivåer * Symbolhanterande och andra digitala verktyg såsom kalkylblad i teori, uppgifter och aktiviteter * Varje uppgift har en markering om den ska lösas med eller utan digitala verkty Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik ger dig som lärare stöd och struktur i de kontinuerliga bedömningarna av elevens kunskapsutveckling. Materialet ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. Bedömningsstödet har sin utgångspunkt i kursplanen i matematik, men knyter också an till de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9

Den digitala lärarhandledningen kompletteras med stöd för undervisning i de reviderade elevpaketen. Elevpaket i ny upplaga Elevpaketet till Favorit matematik 3A ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok, laborativt material och häftet Mitt lärande Pedagogiska läromedel till grundskolan och högstadiet åk 7-9. Läromedel och digitala läromedel i engelska, tyska, franska, spanska, svenska och matematik Koll på matematik finns som onlineböcker. En onlinebok speglar innehållet i den tryckta boken och har dessutom i de flesta fall inläst ljud. Funktioner för att anteckna och skicka meddelanden ingår också. I den digitala övärlden Bingel finns det en ö för varje årskurs från förskoleklassen till åk 6 Våra digitala läromedel fylls hela tiden med nytt innehåll, nya övningstyper och mer lärarstöd. Alltid i samspel med våra användare. Dela Prio Matematik 8 digital (elevlicens)

Matematik startbok - Digitalt - 9789144146843

Stöd för att göra proven helt digitalt. Stöd för tidseffektiv rättning. Alla provuppgifter innehåller förklaringar och koppling till lektioner (videos, texter, övningar). Användarvänlig formelredigerare för lärare och elever. Använd vår uppgiftsbank med mer än 3000 övningar till högstadiet och Ma 1-5. Digitala provinställningar Digitala läromedel i matematik En sak som jag brinner för är en likvärdig skola och i digitaliseringens kölvatten ser jag hur denna likvärdiga skola löses upp och försvinner tyvärr. Jag tror att bra digitala läromedel kan vara ett sätt att på något sätt åtminstone försöka överbrygga de digitala klyftor som finns i och utanför skolan Matematik. Här hittar du lektioner i ämnet matematik som kan utveckla dina elevers digitala kompetens och deras kunskaper i att använda programmering som verktyg

Digitala läromedel som ger mer! Till Matematik 5000-serien har vi utvecklat allt från digitalböcker till en app och gratis läxhjälp på Facebook. Vi har lyssnat på både lärare och elever och vi känner oss nu säkra på att vi utvecklar det du vill ha! Matematik 5000 NOKflex - ny interaktiv plattfor Digitala verktyg & plattformar Digitala räknestugor . Välkommen till våra Digitala Räknestugor, ett digitalt one-to-one läxhjälp, fungerar som Mattecentrums fysiska räknestugor, den enda skillnaden är att du träffar volontären via verktyget Microsoft Teams, ett digitalt videomöte!I våra digitala räknestugor får du individuell vägledning och hjälp i matematik, helt gratis Nathalie Sundesten Landin, arbetar som förstelärare i matematik och engelskalärare, på mellanstadiet i Tegelhagens skola i Sollentuna. Kommunen har under många år bedrivit en-till-en-undervisning med datorer med sina elever och har kommit långt med digitalisering av skolorna

Matematik. Mattespel som lär dig siffror och att räkna. Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller öva på de fyra räknesätten i matte. Du lär dig matematik genom lek i dessa spel. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Matematik Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().Jag förstå På Nomp kan du öva på matematik. Det är gratis! Du tävlar mot dig själv och samlar poäng och medaljer. Finns på App store och på Google Play

Digital matematik Matematik med digitala lärverkty

Vårt basläromedel i matematik för åk 2 (länk till Mitt i prick) ger eleverna möjligheten att öva och utmanas på sin nivå. Det finns ett digitalt stöd för genomgång och uppföljning och tillsammans med en fullmatad lärarhandledning och annat stödmaterial blir det enkelt för dig att planera din undervisning Digitalt lärande, matematik är en prova på kurs. Deltagarna ges möjlighet att själva prova att använda olika verktyg på dator och pekplatta. Kursens fokus är dator och pekplatta som verktyg för elever där digitala verktyg kan tillföra andra möjligheter. Kursen består av sex moment: • Introduktion • Pedagogik och tillgänglighe Fördelar och nackdelar med digitala prov i matematik. En bild på hur rättningsläget ser ut i provverktyget. Formlerna i det stora fältet är redovisningar gjorda av eleverna i klassen. Det finns mycket fördelar med digitala prov men också några fallgropar som kan vara viktigt att vara medveten om Digitalisering. De digitala verktygen har gett många nya spännande möjligheter i förskolans värld, men ställer också nya krav. I det här temat hittar du både inspiration och konkreta tips för vardagen i förskolan, och resonerande artiklar som tar upp viktiga frågor om digitaliseringen i förskolan. Sortera efter. Datum Titel Digitalt lärande. Alla barn, elever och vuxna har rätt till kunskapsutveckling och likvärdighet i förskola, skola och vuxenutbildning. Med digitala verktyg och tjänster finns stora möjligheter att anpassa studiesituationen utifrån enskilda personers behov av stöd. Digitaliseringen i samhället har betydelse för alla, oavsett ålder och.

Digitalt läromedel i matematik och Fysik - Högstadiet och

Den digitala lärarhandledningen kompletteras med stöd för undervisning i de reviderade elevpaketen.Elevpaket i ny upplagaElevpaketet till Mera Favorit matematik 3B ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok, laborativt material och häftet Mitt lärande Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål, oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel.. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper Matematik. Att kunna räkna och hantera matematik påverkar både den egna självbilden och den personliga utvecklingen. Undervisningen är nyckeln till att barn och elever ska utveckla sina matematiska förmågor. Att planera och utforma undervisningen i matematik där alla barn och elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina. Den digitala lärarhandledningen kompletteras med stöd för undervisning i de reviderade elevpaketen.Elevpaket i ny upplagaElevpaketet till Mera Favorit matematik 1A ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok, laborativt material och häftet Mitt lärande

Digitala läromedel i matematik En intervjustudie om lärares uppfattningar om digitala läromedel i matematik KURS: Examensarbete för grundlärare 4-6, 15 hp PROGRAM: Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 FÖRFATTARE: Stina Gegerfelt EXAMINATOR: Pernilla Mårtensson TERMIN: VT1 Matematik - Digitalt med Escape Room. Eleverna älskar sina ChromeBooks och använder dem gärna. Vid ett tillfälle på en av mattelektionerna arbetade vi i våra lärgrupper med något som heter Escape Room. Det är kort sagt, matematiska gåtor som ska lösas för att man till slut ska kunna låsa upp en dörr eller lösa ett mysterium Digitalt övningsmaterial för elever som använder Matematik Alfa Grundbok. - Faktafrågor. Som lärare kan du följa elevernas arbete om du kompletterar med en lärarlicens. 29 kr. Matematik Alfa Digitalt Övningsmaterial (elevlicens) ( 29 kr/st) Lägg i varukorgen Denna information gäller Favorit matematik 3B elevpaket i ny upplaga, uppdaterad med digital kompetens och anpassad till Lgr 11 (rev 2017). Läs mer om seriens uppdatering med digital kompetens Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur

Produktbeskrivning. Digitalt skjutmått med mätområde 0-150mm. Kan nollställas i alla positioner Webbmatte. Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6-9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer - för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare. Tjänsten är ett stödmaterial för skolämnet matematik som är framtagen av Stockholms stad Denna information gäller Favorit matematik 2B elevpaket i ny upplaga, uppdaterad med digital kompetens och anpassad till Lgr 11 (rev 2017). Läs mer om seriens uppdatering med digital kompetens Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur Tankekarta matematik digitalt. 16 december, 2014 malincarlsson 1 kommentar. Lovade att fixa tankekartan för problemlösning i matematik digitalt och nu har jag gjort det. Ska gå att skriva ut från länken. Så här gillar jag att ha den. Det är ju inte säkert att det passar i allas undervisning så man får ju fixa och gör om så det blir. Digitala verktyg stärker svaga elever i matematik. KBT-baserade träningsprogram i matematik stärker svaga elever och hjälper dem att komma ifatt - utan större insats av läraren. Det visar Martin Hassler Hallstedt i sin studie om digitala verktyg i matematikundervisningen

Digitalt Mikroskop - USB 5MP

Digitala hjälpmedel - Matematik XY

Hitta inspirerande & pedagogiska läromedel i matematik för årskurs/åk 1-3. ️ Kombinera tryckt & digitalt ️ Beställ provex ️ Prova digitalt utan att logga i Den digitala lärarhandledningen kompletteras med stöd för undervisning i de reviderade elevpaketen.Elevpaket i ny upplagaElevpaketet till Favorit matematik 3B ger dina elever de bästa förutsättningarna för ett varierat lärande då det kombinerar det digitala läromedlet med en tryckt elevbok, laborativt material och häftet Mitt lärande Digital, System.Linq.Enumerable+<TakeIterator>d__25`1[System.Char] Förlagets beskrivning. Matematik 5000 finns för din gymnasiekurs! Vi har läromedel för alla spår och hela vägen upp till kurs 5

Skolon EdTalk, en digital inspirationseftermiddag där vi lyfter hur vi använder digitaliseringen som kraft i klassrummet. Denna gång med tema digital matematik på högstadiet Pris: 736 kr. häftad, 2019. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Favorit matematik 6A Lärarpaket - Digitalt + Tryckt av Katariina Asikainen, Kimmo Nyrhinen, Pekka Rokka, Päivi Vehmas (ISBN 9789144129686) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Ett digitalt one-to-one läxhjälp, fungerar som Mattecentrums fysiska räknestugor, den enda skillnaden är att du träffar matte-volontären via verktyget Microsoft Teams, ett digitalt videomöte! I våra digitala räknestugor får du individuell vägledning och hjälp i matematik, helt gratis. Det enda du behöver är att Bli Medlem I den digitala lärarresursen är symbolerna klickbara och leder direkt till materialet. 1. Ur Favorit matematik 7 digitala resurser. 1 1. Alla gröna länkar är klickbara i den digitala lärarboken

Digitala verktyg för att förstärka matematikundervisningen

Läromedel. Klicka på årskurs eller kategori för att hitta information om läromedel som passar dina elever. Förskola. Förskola - Digitalt. Förskola - Matematik. Förskola - Svenska. Förskola - Övrigt. Förskoleklass. Förskoleklass - Digitalt Öka dina kunskaper om att undervisa matematik med digitala verktyg. I modulen får du exempel på vilka möjligheter det finns med digitala verktyg i matematikundervisningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor att planera aktiviteter i klassrummet där du provar digitala verktyg. Sedan utvärderar ni hur aktiviteten gick i matematik med digitala verktyg ska undersökas. Digitala verktyg betyder vilka de faktiska verktygen är som praktiskt kan användas i undervisningen, så som iPads, Chromebooks, datorer, projektorer, kameror, telefoner eller andra verktyg som kan tän-kas användas Digitala Lärresurser i matematik. 23 november, 2018 Andreas Ekblad Lämna en kommentar. Jag har under en längre tid funderat på vilka digitala verktyg och lärresurser som finns och som utvecklar elevernas matematikkunskaper och förmågor

Digitala läromedel för gymnasiet. Matematik. Matematik 2 innehåller följande kursdelar: Algebra och funktionslära, Linjära ekvationer och ekvationssystem, Andragradsekvationer och andragradsfunktioner, Exponentialfunktioner och logaritmer, Geometri samt Statistik Våra tryckta och digitala läromedel i matematik är utformade helt i enlighet med kursplanen i Lgr 11. Basläromedel och fristående matteböcker Majema erbjuder ett tryggt och modernt basläromedel och flera fristående matteböcker som passar för fördjupning, att öva och befästa kunskap, till hemuppgifter eller som löpande avcheckning och formativ bedömning Matematik - Digitalt med Escape Room. 1 mars, 2020 / pedagogerna2. Eleverna älskar sina ChromeBooks och använder dem gärna. Vid ett tillfälle på en av mattelektionerna arbetade vi i våra lärgrupper med något som heter Escape Room Digital kommer från engelskans digit (för siffra) som i sin tur kommer från latinets digitus i betydelsen finger. Begreppet digital kommer således endast indirekt från den gamla seden att räkna på fingrarna, men det handlar likväl om räkning med diskreta storheter, sådana som kan uttryckas med siffror (motsatsen är analog). [1] Däremot kan en läkare utföra en digital. Publikationen Digitalt lärande för att nå målen kan vara ett stöd för er som vill utveckla en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del. Den ersätter ett tidigare material från oss, som då hade rubriken It i lärandet för att nå målen

Här pluggar du matematik! - Matteboke

Figurer - Forlaget Columbus

Matematikundervisning med IKT - NCM:s och Nämnarens webbplat

Regnbågstian – Fröken AnnaGleerups engelska 4-6 digitalt läromedel | HemKontakta oss i Johanneberg Göteborg | NTI GymnasietKoll på matematik läromedel åk F-3 | Sanoma UtbildningKeep it simple

Med NE:s läromedel i matematik ska alla elever lyckas. Flexibelt med artificiell intelligens. I NE:s digitala läromedel Matematik 4-6 anpassas innehållet med hjälp av vårt nya AI-drivna matematikstöd som känner av elevens kunskapsnivå och skräddarsyr övningarna efter elevens förmåga och behov Tomoyo är ett spelifierat digitalt läromedel i matematik och finns just nu för åk 1-3. Med motivationshöjande inslag från spelens värld ökar eleverna sina kunskaper inom grundläggande matematiska moment. KOM IGÅNG: Börja med att bokmärka den här sidan för enkel åtkomst Nu kan du besöka våra Digitala Räknestugor på Pluggakuten.se! E tt digitalt one-to-one läxhjälp, fungerar som Mattecentrums fysiska räknestugor, den enda skillnaden är att du träffar matte-volontären via verktyget Microsoft Teams, ett digitalt videomöte!I våra digitala räknestugor får du individuell vägledning och hjälp i matematik, helt gratis

 • Kroatien Sehenswürdigkeiten Istrien.
 • Skidspår Kronoby.
 • RuPaul's Drag Race: Untucked Season 13 Episode 5.
 • American Odyssey season 1.
 • MAM Nappflaska välling.
 • Säker Vatten auktoriserat företag.
 • Vampire Diaries Damon.
 • Cykla i Colmar.
 • Restaurant Schloss Marienburg.
 • Tvätta kläder i badkaret.
 • Intellectual property examples.
 • Ch3 ch ch2 ch3 iupac name.
 • 50PLUS lijsttrekker.
 • Frossa efter solning.
 • Vem spelar Shauna i Glamour.
 • Vegetarisk mat till champagne.
 • Snoopy Happy Birthday song.
 • Personalrabatt Elgiganten.
 • Jordgubbscheesecake frysta jordgubbar.
 • Lamm baklägg.
 • Ehegattensplitting wenn einer Rentner ist.
 • Fredrikshamn karta.
 • Willhaben Mietwohnungen Braunau.
 • Hailie Mathers wiki.
 • Renault Media NAV manual.
 • Babben Larsson dotter.
 • ODT to DOC.
 • Foundation prover KICKS.
 • Slyngelkurs.
 • Sugar IP only.
 • Call of Duty: Black Ops 3 Status.
 • Winter Fashion 2020 For Ladies.
 • Malmö karta stadsdelar.
 • Normalfördelningskurva engelska.
 • Bekannte Wettprofis.
 • Är Sensodyne veganskt.
 • Surfing Australien.
 • Verkaufszahlen Bücher 2019.
 • GLONASS / GPS.
 • Hotel Grand Sunset Princess Playa del Carmen qr Mexico.
 • Venten engels.