Home

Webbkurs om hedersrelaterat våld

Webbkurs Heder. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och underhålla en grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtryck Webbkurs Heder Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck samt Södertälje kommun. Syftet med webbkursen är att ge kommuner, stadsdelar och enskilda verksamheter ett verktyg för att erhålla och.

Ny webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck 2019-10-18 Webbkursheder.se är en ny webbaserad kurs för yrkesverksamma inom till exempel socialtjänsten, skolan och förskolan. Webbkursen ger grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och kan också fungera som ett stöd i att vidareutveckla den egna verksamheten Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder. Kursen har. För personer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck kan våldet ha många olika former. Det kan till exempel röra sig om hot, misshandel, kränkningar, stark isolering och kontroll. Ofta handlar det om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv få välja partner Webbkurs om hedersrelaterat våld ska utbilda stockholmare. Lyssna från tidpunkt: 0:59 min. Min sida Finns på Min sida Dela Publicerat tisdag 15 oktober 2019 kl 12.28. Webbkurs om våld är en introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, vård, skola, omsorg och rättsväsende. Även privatpersoner kan gå den. Kursen är kostnadsfri och tar cirka tre timmar

Webbkurs Heder - Hedersförtryc

Ny webbkurs om heder Länsstyrelsen Stockholm har utvecklat Webbkurs heder med syfte att ge yrkesverksamma inom socialtjänst, skola och förskola en grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Stockholms sida om webbkurs heder Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt konsekvenserna av detta är viktigt för att kunna ge dem som utsätts ett bra bemötande, rätt stöd och skydd, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra attityder i samhället Lagstiftning och mänskliga rättigheter Svensk lagstiftning tar tydlig ställning mot våld och övergrepp. FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv. Svensk.

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda dina kollegor i webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck genom kompetenshöjande gruppträffar. Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt konsekvenserna av detta är viktigt för att kunna ge dem som utsätts ett bra bemötande, rätt stöd och skydd, men också för att kunna arbeta förebyggande och för att. Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck Webbkursheder.se är en webbaserad grundkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Den vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänst, förskola och skola, men kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, rättsväsende och av organisationer inom civilsamhället

Sidan hedersfortryck.se drivs av Länsstyrelsen Östergötland och är en informationssida för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med olika former av hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland arbetar på uppdrag av regeringen mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer

 1. • Information om våld och föräldraskapsstöd på olika språk - Infogeneratorn • Webbstöd för vården om våldsutsatthet Webbutbildningar • Webbkurs om våld i nära relationer • Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck • Webbutbildning om våld mot äldre Arbetsgivarens ansvar vid våld i nära relatione
 2. Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med andra aktörer tagit fram en webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende samt ideella aktörer
 3. Hedersrelaterat våld och förtryck. Drag up for fullscreen Hedersrelaterat våld och förtryck. Drag up for fullscreen.
 4. era och inkludera kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck 3 hp. 8 april, 2021 Sida från Jämställdhetsmyndigheten Mäns våld mot kvinnor. Kurser för anställda vid lärosäten. 8 april, 2021 Sida Utbildning. Stärkt jämställdhet genom JiM+ (2021:12
 5. Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna webbutbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder

Ny webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck

 1. 10.15 Hedersrelaterat våld och förtryck - Poya Ashna och Linn Jansson, Origo 11.15 Avslutning . Mer om föreläsarna. Minoo Alinia är docent och lektor i sociologi. I sin forskning har hon studerat olika aspekter av post-kolonial migration, nationalism, rasism, ära, manlighet och våld
 2. Utbildningspaketet innehåller dels webbutbildningen Webbkurs Heder, dels en webbsänd förkortad version av grundutbildningen via Skype. I grundutbildningen får du kunskaper om hedersrelaterat förtryck och våld och om ditt bemötande av dem som drabbas. Du får ökade kunskaper kring hur barn och unga begränsas av hedersnormer
 3. Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck. I denna utbildning får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder och om intellektuell funktionsnedsättning och heder
 4. Webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck, öppnas i nytt fönster. Nationellt kompetenscentrum mot hedersförtryck, öppnas i nytt fönster. Kontakt. Susann Swärd Människorätts- och barnrättsstrateg. Arbetar med barnens rättigheter, mänskliga rättigheter, barn som far illa och våld i nära relationer
 5. Webbinarium och rapportsläpp om unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck Den 25 mars kl 13-16.30 sänder vi live med anledning av rapporten Allt jag inte får göra. Lyssna på viktiga samtal om både civilsamhällets och offentlig sektors erfarenheter av att arbeta med frågan och framför allt vad vi kan göra framåt för att skydda barn mot hedersvåld

Hedersrelaterat våld har många uttryck. Hedersrelaterat våld kan ha olika uttryck och sträcka sig från begränsningar av vardagliga val till ett liv under extrem kontroll. Det kan handla om fysiska bestraffningar och i värsta fall mord. Våldsuttrycken liknar på många sätt våld i nära relationer Webbkurs om våld. Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla patriarkala normer och värderingar i en familj eller i ett större kollektiv. Hederskulturen bygger på dessa patriarkala normer där familjen, oftast de äldre männen, tycker sig har rätt att bestämma över hur familjemedlemmarna ska leva och vad de ska göra kunskap om hedersrelaterat våld. För att kunna hjälpa en person som är utsatt och få slut på våldet är det första steget att få vetskap om våldet så att pers o-nen får den hjälp och det stöd som hon eller han behöver och har rätt till. De som är utsatta för hedersrelaterat våld kan ha svårt att berätta om våldet p

Start - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) - Uppsala

Migrationsverkets webbutbildning om hedersrelaterat våld

ANNONS. På två år har runt 30 000 personer skapat ett konto på en webbkurs om våld. Kursen innehåller grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer Linköpings universitet (Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum) får använda 2 000 000 kronor för att i enlighet med regeringsbeslut II:11 från den 28 juni 2018 (S2018/03927) genomföra utbildningsinsatser om hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer så som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning för landets barnahusverksamheter Hedersrelaterat våld handlar till stor del om att få den utsatte att känna skuld och skam. Den här typen av våld kan ta sig uttryck i sådant som begränsningar i den utsattes sociala liv, fysiskt våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap eller könsstympning, säger Azam Qarai Tillsammans arbetar de för att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Jag vill veta. Om du möter barn som du tror upplever våld, som bevittnar våld eller blir direkt utsatta, eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. Som vuxna har vi ansvar att agera för barnens bästa

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig många uttryck. Att bli bortgift mot sin vilja är ett av dem. Enligt Ungdomsstyrelsen kan det vara så många som 7.. Du hittar mer information om hedersrelaterat våld och förtryck på följande sidor: Hedersförtryck.se, fliken Kompetensteamet. Ett nationellt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck. Hit kan du som personal ringa för att få råd och stöd gällande hedersrelaterat våld och förtryck

Den 25 mars släpper Rädda Barnen en ny rapport: Allt jag inte får göra - unga om hedersrelaterat våld och förtryck.Lyssna på viktiga samtal om både civilsamh.. Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015 och tillhör Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) på Medicinska fakulteten, Campus US, i Linköping Hedersrelaterat våld och förtryck Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av mäns våld mot kvinnor, men med vissa speciella förtecken. Våldet och förtrycket utförs ofta av flera personer gemensamt och förövarna behöver inte vara en nuvarande eller tidigare partner Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. Det här är den första filmen i webbkurs om våld som berättar om.

Nationellt centrum för kvinnofrid har i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna tagit fram en webbkurs om våld. Kursen ger grundläggand En webbkurs om grundläggande kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer röner stort intresse. Under två år har närmare 29 000 personer loggat in för att gå kursen. Bild från seriestrippen i webbutbildningen om våld Den ger dig kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld samt information om vad vi alla kan göra om vi känner oro för att någon är utsatt. Dagen innehåller också information om vilket stöd som finns att få i Norrbotten idag. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt

I vissa familjer och släkter är det viktigt att det inte går något dåligt rykte om familjen. Det kan finnas regler, som att du inte får umgås med vem du vill eller ha sex förrän du har gift dig. Det här kallas heder. Om det gör att du blir dåligt behandlad kallas det hedersrelaterat våld och förtryck. Att utsätta någon för det kan vara brottsligt Här har du en kostnadsfri webbkurs som ger dig verktyg och grundkompetens om hedersrelaterat våld och förtyck, kursen är framtagen av Länsstyrelsen Stockholm. Webbkursen är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholms län i samverkan med Origo, länets myndighetsgemensamma resurscentrum mot hedersrelaterat våld och fö Många växer upp i familjer som kraftigt begränsar deras frihet, hindrar dem från att göra saker de har rätt till och tvingar dem att göra saker de inte vill... Om hedersrelaterat våld på Nationellt centrum för kvinnofrids webbplats; Forskning om hedersrelaterat våld och förtryck på Nationellt centrum för kvinnofrid webbplats; Seminarium om hur samhället ska bryta att pojkar fostras till män med hedersnormer, polisen på Youtub Webbkurs + yrkesspecifik uppföljningsdag. ett alternativ till ovanstående utbildningar är en yrkesspecifik utbildning. Deltagarna genomgår då enskilt NCK:s webbkurs som ger grundläggande kunskaper om våld i nära relationer. Därpå erbjuder vi en heldagsutbildning med särskild inriktning mot tre olika målgrupper: Våld mot äldre kvinno

Forskning om hedersvåld. Här presenteras lästips om forskning, metodstöd, filmer och rapporter kring hedersrelaterat förtryck och våld. Listan behöver ständigt uppdateras - tipsa oss därför gärna om ny forskning, kartläggningar, metodstöd, filmer m.m. genom att e-posta till info@tris.se.. Definitio bedömningar av de fall där flickor söker samhällets stöd för att få skydd från hedersrelaterat våld. Socialtjänsten uppfattas brista i vetskap om när de bör ingripa och på vilket sätt de bör eller kan ingripa för att förhindra och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (Jemteborn 2005) Frågor om hedersrelaterat våld och förtyck samt tvångsäktenskap sattes på den politiska agendan ungefär samtidigt runt om i västvärlden. I slutet av 1990-talet uppmärksammades problemet såväl nationellt som globalt genom Förenta Nationernas (FN) arbete Antologi om hedersrelaterat våld och förtryck 2021-01-21 Under 2020 var Marie Karlsson-Tuula, professor i civilrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet, goodwill-ambassadör för Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en politiskt och religiöst obunden, sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen har funnits sedan 2001 och vänder sig till alla som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat våld och förtryck

Webbkurs om våld - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK

Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld - Nationellt

TRIS utbildningar och publikationer om hedersrelaterat förtryck och våld baseras på forskning och praktisk erfarenhet av både förebyggande och akut arbete mot hedersvåld Motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Ingen ska fara illa, vare sig i hemmet eller i skolan. Trygghet är en förutsättning för att elever ska kunna lära sig och därför behöver personalen i skolan kunskap om hur man kan motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Inom ramarna för ett regeringsuppdrag har fyra län i landet nu fått i uppdrag att starta upp egna resurscentra kring hedersrelaterat våld och förtryck, på liknande sätt som det resurscentrum som finns i Stockholm - Origo. Tidigare i januari hade de sin årliga träff. Origo samägs av Region Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län och alla kommuner i Stockholms lä HANDLINGSPROGRAM. ANGÅENDE HEDERSRELATERAT VÅLD 2021. Handlingsprogram. Uppdaterad 20. 2. 1-01-01. Vision. Skellefteå strävar efter att vara en kommun där mänskliga rättigheter omfattar alla och där barn, ungdomar och familjer kan leva under trygga förhållanden utan våld och förtryck Hedersrelaterat våld - definition z z z z z z z z Våldet utövas av enskilda och kollektiv som en legitim handling för att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala anseende Hederstänkande har en avgörande roll Ett rykte kan vara tillräckligt för bestraffning Våldet är planerat och sanktionerat av. Framväxten av frågan om hedersrelaterat våld Frågor om hedersrelaterat våld och tvångsäktenskap sattes på den politiska agendan ungefär samtidigt runt om i västvärlden. I slutet av 1990-talet uppmärksammades problemet såväl nationellt i lertalet västeuropeiska länder som globalt genom FN:s arbete Slutreplik från MP om att motverka hedersrelaterat våld. När mammor som lever med hedersnormer kommer ut på arbetsmarknaden ger det dem inte bara bättre möjligheter att själva slå sig fria.

Webbkurs om hedersrelaterat våld ska utbilda stockholmare

Jämställdhetsmyndigheten har mandat att arbeta mot samtliga former av människohandel. Arbetet mot människohandel för avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte (till exempel utnyttjande inom tiggeri, kriminell verksamhet, etc.) ligger inom Jämställdhetsmyndighetens samordningsansvar Om våld Här har vi på VKV samlat information om våldsutsatthet och våldsutövande som kan vara bra att ha för dig som jobbar inom tand-, hälso- och sjukvården. Nedan kan du läsa kortfattat vad som finns på de olika underflikarna till sidan Om våld 2. Identifiera hedersrelaterat våld 2.1 Vad är hedersrelaterat våld 2.1.1 Att upptäcka våldet En förutsättning för att kunna hjälpa personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är att uppmärksamma och förstå utsattheten. Därför krävs en viss grundkunskap hos all personal i kommunen som möter barn och ungdomar

Webbkurs om våld - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK

I arbetet mot mäns våld mot kvinnor ingår bland annat hedersrelaterat våld och förtryck. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor ska långsiktigt stärka regeringens arbete och prioritera förebyggande arbete. Här kan du ta del av till vilka. Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om utsatthet för kontroll, begränsningar och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Tvångsäktenskap och könsstympning är några specifika uttryck för detta våld Hedersrelaterat våld och förtryck. Hedersrealterat våld och förtryck är ett globalt problem som drabbar framför allt flickor men också pojkar, vuxna kvinnor och män som anses kränka sin familjs heder. Våldet kan vara av psykologisk, social eller fysisk karaktär. Hedersbrott är kopplat till uppfattningar om kön och sexualitet Rädda Barnen-konferens om hedersrelaterat våld och förtryck. Rädda Barnen presenterar den nya rapporten Allt jag inte får göra - unga om hedersrelaterat våld och förtryck i samband med en digital konferens den 25 mars. Medverkar gör bland andra jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi (MP) och Rädda Barnens. Valdinararelationer.se. Välkommen till Våldinärarelationer.se, en sida för yrkesverksamma inom våld i nära relationer. Den är ett samarbete mellan VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Dialoga, Göteborg Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Många uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck

hedersrelaterat våld och därför föll det sig naturligt att fördjupa sig i teorier om kultur och heder. I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de teorier vilka uppsatsen bygger på. 1.3.1 Kultu Hedersrelaterat våld och förtryck kränker de mänskliga rättigheterna, då det får till följd att individen begränsas i sin frihet, sin rätt till liv och personlig säkerhet. Här är exempel på hur hedersförtrycket kan ta sig uttryck: Att inte få klä sig som man vill - eller tvingas bära vissa plagg mot sin vilja

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relatione

Ungdom och Familj i Spånga - Tensta kring hedersrelaterat våld och förtryck samt arbetsmetoder och bedömningsverktyg för denna typ av ärenden. För teoretisk förankring deltog vi, projektledarna, i utbildningen Hedersrelaterat förtryck/våld i praktiskt socialt arbete, 7.5 hp, på Högskolan i Sköndal, under hösten 2007 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. Publicerad 06 februari 2020. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem som kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors men även unga mäns och unga hbtq-personers grundläggande fri- och rättigheter. Konsekvenserna av hedersrelaterat våld och förtryck. Jag vet inte om riksdagsledamoten har missat att det fanns en minister i den dåvarande regeringen 2009 och mandatperioden innan mitt parti kom in i regeringen, nämligen Nyamko Sabuni, med ett mycket stort engagemang i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck TRIS - tjejers rätt i samhället är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som har arbetat mot hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2002 Kurser för anställda vid lärosäten. Vissa kurser ges av högskolor och universitet på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. De riktar sig till programansvariga och lärare på de professionsutbildningar som omfattas av det nya examensmålet - att visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Ny utbildning ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld

Vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck Denna information om hedersrelaterat våld och förtryck ska vara ett stöd för sjukvårdspersonal i Kronobergs län i arbetet att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Sjukvårdspersonalen ska ha kunskap om ämnet, kunna uppmärksamma utsatta samt veta hur man ska gå vidare i arbete #Metoo-berättelser om hedersrelaterat våld och förtryck. Under den historiska #metoo-vågen 2017 delade kvinnor, transpersoner och icke-binära med sig av sina erfarenheter om sexuella trakasserier och sexuellt våld. En del av berättelserna handlade om hedersrelaterat våld och förtryck Ny webbkurs om mäns våld mot kvinnor. Anna är en av de personer som i kursen illustreras som våldsutsatt kvinna. Nationellt centrum för kvinnofrid har tillsammans med andra myndigheter skapat en kurs på nätet om mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Den är gratis och vänder sig till alla som kan möta problemet i sitt jobb

Origo - Stockhol

Hedersrelaterat våld och förtryck sker i första hand av nära omsorgspersoner. Det är oftast unga individer och mest flickor som drabbas, men även pojkar och män kan bli offer för hedersvåld. Speciellt utsatta grupper är hbtq-personer och personer med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext Öka din kunskap om hedersrelaterad våld och förtryck med tre olika digitala lunchföreläsningar i april. Den första föreläsningen sker den 15 april med tema tvångsäktenskap. Den andra föreläsningen är den 22 april och den sista ges den 28 april

Att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck kräver datainsamling från flera källor. Socialstyrelsen har därför efterfrågat och sammanställt befintlig statistik och uppgifter från myndigheter, kommuner och verksamheter. Yt-terst få kommuner har genomfört kartläggningar av hedersrelaterat våld och förtryck Om webbutbildningen Hedersrelaterat våld och förtryck Webbutbildningen Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att öka kunskapen om hur HRVF verkar och kan ta sig i uttryck. Genom ljud-berättelser får deltagarna exempel på hur det kan vara att leva i e Öka din kunskap om hedersrelaterad våld och förtryck. 2021-04-06. Länsstyrelsen och Brottsofferjouren Värmland arrangerar tre digitala lunchföreläsningar för allmänheten för att öka kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.Som vuxen kan du göra en stor skillnad i ett barn eller en ungdoms liv Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en person på olika sätt förväntas följa kulturella föreställningar om kön, makt, kontroll och sexualitet och straffas av gruppen ifall de bryter mot dessa ramar. Framförallt flickor och unga kvinnor är utsatta, men även pojkar och män kan vara offer

 • BBC Two.
 • Curly Girl Method.
 • Bilderbok bebis.
 • Microsoft Date and Time Picker control Excel 2019.
 • Reine fjord.
 • V sign backwards.
 • Gnista Spirits.
 • Principia evoke a6 9 2019.
 • Södra Innerstaden Malmö karta.
 • Spraymåla tyg.
 • Allen deuce iverson Instagram.
 • Kerastase Volumifique discontinued.
 • Störtlopp, herrar Idag.
 • Azul brädspel regler.
 • Hyra lokal Enköping fest.
 • Skildrade Jolo.
 • Ravnica spoilers.
 • Säljö r. (2015). lärande. en introduktion till perspektiv och metaforer pdf.
 • Sticka i fingret farligt.
 • Sliter silverschampo på håret.
 • Tullen förskola.
 • Kriminalvårdare utbildning.
 • Svensk Galopp ägarbyte.
 • Domarkvitto Fotboll.
 • Läkare Utan Gränser minnesgåva.
 • Create Arduino.
 • Galet.
 • Jobb där man pratar mycket.
 • Medellín cartel 2020.
 • Lindra Nybro öppettider.
 • Förtroendevald Vårdförbundet.
 • Silver drink.
 • Milchkrankheit Garnelen.
 • The blind side rollista.
 • Sonos Playbar Costco.
 • Harman Kardon Elgiganten.
 • Vad kostar det att göra egen sushi.
 • Lovereads Instagram.
 • Quantico Wiki.
 • Hök storlek.
 • Sean Connery tattoos.